TRT

İç Mimari

Ankara Oran Sitesi TRT H Blok Misafirhanesi yenilenmesinde; röleve, elektrik, mekanik, iç mimari konsept tasarımları Reta Proje tarafından yapılmıştır.