Multiflat Residence

Mimari

Ankara Bağlıca bölgesinde uygulanan proje 1 blok ve yol üzerinde bulunan showroomlardan oluşmaktadır.
The project being applied in the area of Bağlıca, Ankara consists of a block and showrooms located on the road.
Yer (PLC) : Bağlıca / Ankara
Alanı (GBA) : 16,938,00 m²
P. Kapsamı (SCP) : Konut, Ticaret
Proje Tarihi (DAT) : 2014