Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Vakıf Cami

Mimari

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kampüsü’nde bulunan Vakıf Camii’nin kapasitesinin az olmasından dolayı ek bir bina ihtiyacı doğmuştur. Cami giriş cephesinin konseptinden yola çıkılarak mevcut camii ile tamamen uyumlu, orta açık avlusu bulunan bir son cemaat birimi yapılmıştır. Bay ve bayan mescid, abdest alma, okuma odaları ve dinlenme odalarının ayrı ayrı çözümlendiği, cami ile açık ve kapalı yollardan bağlantı koridorları oluşturulmuştur.
The need of an additional building is arised since the capacity of the Vakif Mosque located in Kutahya Dumlupinar University campus is less than required. Based on the concept of the entrance facade of the mosque, a community unit with a semi- open courtyard is built, which is completely coherent with the existing mosque. Linking corridors with the mosque are constituted where functions like male and female prayer rooms, ablution, reading and relaxation rooms are seperately solved.
Yer (PLC) : Tavşanlı Mevkii / Kütahya
Alanı (GBA) : 1340,00 m²
P. Kapsamı (SCP) : Dini Tesis Religious Facility
Proje Tarihi (DAT) : 2013