İncek Konutları

Mimari / İç Mimari

Ankara’nın gelişen bölgesi İncek’te; 210 adet konut ve spa, fitness salonu, kafeterya ve restoran gibi sosyal tesisleri de kendi içinde barındıran 44 katlı konut kompleksi tasarlanmıştır.
In Ankara’s developing region Incek, a 44 storey residential complex with 210 residences is designed, including social facilities like spa, fitness center, cafes and restaurants.
Yer (PLC) : İncek / Ankara
Alanı (GBA) : 10.421,00 m²
P. Kapsamı (SCP) : Konut, Sosyal Tesis Residence, Social Facility
Proje Tarihi (DAT) : 2014