Gebze Villa

Mimari

Kocaeli Gebze’de bulunan alanda; dört faklı konut tipleri ile her gelir grubuna göre konutlar tasarlanmıştır. Toplamda 128 adet konut bulunmaktadır. Bu konutlardan bazılarında hobi bahçeleri tasarlanmıştır. Sosyal tesis tasarlanarak konutların ihtiyaç duyacağı aktiviteler geliştirilmiştir. Spor sahaları ile rekreasyon alanları düzenlenmiştir.
In the site located in Kocaeli Gebze, residences for every income group are designed with four different housing types. There are 128 residences in total. In some of the residences, hobby gardens are designed. The activities that the residences needed are provided by designing social facilities. Sports courts and recreational areas are arranged.
Yer (PLC) : Kocaeli / Gebze
Alanı (GBA) : 1112,00 m²
P. Kapsamı (SCP) : Konut, Sosyal Tesis Residence, Social Facility
Proje Tarihi (DAT) : 2012