Farash Villa

Mimari

Dört adet villadan oluşan özel bir projedir. Bölge içinde özel bir site olarak kurgulanmıştır. Bir adet sosyal tesis ve güvenlik birimi bulunmaktadır. Kentin iklim şartları düşünülerek tasarlanmıştır. Sosyal tesis tasarlanarak konutların ihtiyaç duyacağı aktiviteler geliştirilmiştir. Spor sahaları ile rekreasyon alanları düzenlenmiştir.
It is a speacial project consisting of four villas. The project is designed as a gated communityin the site. One social facility compex and a security unit are present. It is designed regarding the climate conditions of the city. The activities that the residences needed are provided by designing social facilities. Sports courts and recreational areas are arranged.
Yer (PLC) : Bingazi / Libya
Alanı (GBA) : 1112,00 m²
P. Kapsamı (SCP) : Konut, Sosyal Tesis Residence, Social Facility
Proje Tarihi (DAT) : 2012