Avrocity Valley (Kuzey Irak Duhok)

Peyzaj

Kuzey Irak Duhok kentinde; lüks villa bölgesinin bulunduğu alanda rekreasyon alanları oluşturulmuştur. Çocuk oyun grubu, açık alan fitness alanları, lüks restoran, kaferterya, heykel, yapay gölet ve gazebolarla donatılan alanda konutlara değer kazandırılmış ve sosyal aktiviteler kurgulanmıştır. Yaklaşık 25.300,00 m² alanda yapay gölet alanı 2.500,00 m²’dir. İki katlı kafeterya birimi 703,95 m² oturum alanına, 1221,89 m² inşaat alanına sahiptir. iki katlı restoran birimi ise 754,77 m² oturum alanına, 1509,54 m² inşaat alanına sahiptir.
In North Iraq Duhok City; recreation areas are arranged in luxurious villa region. Residences are gained value by creating playgrounds, open air fitness areas, luxurious restaurant, cafeteria, monument, artificial lake and gazebo and fictionalising social activities. Project area is 25.300,00 m² and artificial lake is 2.500,00 m². Two storey cafeteria includes 703,95 m² sitting area, 1221,89 m² construction area. Two storey restaurant includes 754,77 m² sitting area, 1509,54 m² construction area.
Yer (PLC) : Duhok / Kuzey Irak
Alanı (GBA) : 25,300,00 m²
P. Kapsamı (SCP) : Rekreasyon, Sosyal Tesis Recreation, Recreational Facility
Proje Tarihi (DAT) : 2012