Çalışma Alanlarımız

MİMARİ – Kamu yapıları, Ticari yapılar, Sosyal yapılar gibi birçok alanda fonksiyonel ve gerçekçi projeler sunmaktayız. Kullanıcı odaklı, çevresel faktörleri göz önünde bulunduran; yaşam alanları, sosyal tesisler, kamu binaları ve daha birçok yapıyı tasarlayarak bunları hayata geçirmekteyiz.

İÇ MIMARİ – Kamu, özel sektör ve şahsi yapıların iç mekanlarının kullanıcı odaklı olarak tasarlanıp projelendirilmesi ve uygulamaya yönelik imalat detaylarından görsel sunumlarına kadar hazırlanması işini kapsamaktadır. Kullanıcı istekleri doğrultusunda mekansal ihtiyaçlara cevap veren, dekoratif ögelerle zenginleştirilen mekanlar yaratılarak hayata geçirilmektedir.

PEYZAJ – Projelerde büyük önem taşıyan; rekreasyon alanları ve çevre düzenleme projelerinin yapımını kapsamaktadır. Bu alanlardaki kent mobilyaları, yaya aksları, koşu ve bisiklet yolları, açık alan fitness alanları, çocuk oyun grupları, su ögesinin kullanımı, sert ve yumuşak zemin çözümleri, yapısal ve bitkisel projelerin hazırlanması gibi daha birçok projenin hazırlanıp uygulanması hizmetini vermekteyiz.

3B GÖRSELLEŞTİRME VE ANİMASYON – Firmamız tarafından hazırlanan tüm projeleri; üçüncü boyutta gerçekçi bir şekilde hazırlanarak kullanıcıyla buluşturan, projeyi hayata geçiren görsellerin ve animasyonların yapımını kapsamaktadır.

ALTYAPI VE MÜHENDISLİK – Firmamızda tasarlanan tüm projelerin ana arterlerini oluşturan altyapı ve mühendislik hizmetleri verilmektedir. Firmamız bünyesinde bulunan konusunda uzman altyapı grubu, inşaat mühendisleri(betonarme ve çelik), elektrik mühendisleri ve mekanik mühendisleri ile doğru ve işlevsel tasarımlar yapılmakta ve tasarıma ışık tutmaktadırlar.

KENTSEL DÖNÜŞÜM – İmara açık alanlarda; bölgenin konumu, ihtiyaçları ve yapılan fizibilite çalışmaları doğrultusunda planlama yapılmaktadır. Mimarisi, Rekreasyon alanları ve altyapısı çözümlenerek projelendirilmektedir.